༄༅།། རི་མོ་བ་ལྷ་རིག་འཇམ་དབྱངས་ཉི་མའི་ངོ་སྤྲོད་དང་བརྩམས་ཆོས་བདམས་བཀོད།

ཚེ་འཛིན་སྒྲོལ་དཀར་གྱིས་བྲིས། རྩོམ་སྒྲིག་པ།ཚེ་དཔལ། ཡོང་ཁུངས།ངེད་དྲ་བ། སྤེལ་དུས། 01-18


ཚེ་འཛིན་སྒྲོལ་དཀར་གྱིས་བྲིས། ལྷ་རིག་འཇམ་དབྱངས་ཉི་མས་པར་མཁོ་འདོན་བྱས།
བོད་ཀྱི་ལྷ་རིས་པ་ལྷ་རིག་འཇམ་དབྱངས་ཉི་མ་ལགས།
        ལྷ་རིག་འཇམ་དབྱངས་ཉི་མ། 1972ལོར་སི་ཁྲོན་དཀར་མཛེས་ཁུལ་དར་མདོ་རྫོང་ནས་སྐྱེས། 1993ལོར་སི་ཁྲོན་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭ་ནས་སློབ་མཐར་ཕྱིན། 1993ལོར་མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་མི་རིགས་དགེ་འོས་སློབ་གྲྭ་ནང་ཕྱག་ལས་གནང་ལ་ད་ལྟ་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ལག་རྩལ་ལས་རིགས་སློབ་གྲྭའི་མཐོ་རིམ་འཆད་ཁྲིད་དགེ་རྒན་ཡིན། 2011ལོར་ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་སྐབས་དང་པོའི་ཀྲུང་གོ་ནུབ་ཁུལ་གྱི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ན་གཞོན་རི་མོ་བ་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་ནང་ཞུགས། མིག་སྔར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་གྱི་མཛེས་རྩལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་དང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཛེས་རྩལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི། དེ་མིན་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་པར་ལེན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་དང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་རིགས་སྒྱུ་རྩལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འཛིན་པ་བཅས་ཀྱི་གོ་ཐོབ་གཅིག་ལྕོགས་སུ་བཞེས་ཡོད།
གཟབ་མཆོར།

མཆོད་འབུལ།
        
ཟླ་འོད།

ལྷ་མཚོ།

ཆོས་རྩོད།

སྨོན་འདེབས།
      
གནས་མཆོག


དྲ་ཚིགས་འདིའི་པར་དབང་གངས་ལྗོངས་ཉི་གཞོན་དྲ་བར་དབང་བས་ཕན་ཚུན་ལ་དབང་བཅོལ་མ་བྱས་གོང་རང་དགར་མི་སྤྱོད་པར་མཁྱེན།
དྲ་ཚིགས་དཔང་རྟགས། 蜀ICP备14009601号-1